Kafarah Fidyah ialah denda (kafarah) ke atas seseorang Islam yang telah baligh kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu atau pun sengaja melewatkan puasa ganti (qada?) bulan Ramadhan.

HUKUM FIDYAH

Hukum membayar fidyah adalah wajib. Ia wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia juga menjadi satu tanggungan (hutang) kepada Allah SWT sekiranya tidak dilaksanakan.

Kewajiban ini jelas dinyatakan dalam firman Allah SWT:

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Al-Baqarah: 184)

KADAR FIDYAH

Kadar bayaran fidyah berubah mengikut harga yang ditetapkan oleh pemerintah di sesuatu tempat. Pengiraan kadar fidyah berdasarkan kadar harga sacupak beras (makanan asasi penduduk) atau biaya sekali makan individu.

Sacupak beras (1 mud) setara kurang lebih dengan 0,6kg-0.7kg beras.
1 mud gandung kurang lebih setara dengan 0,75kg gandum.

CARA HITUNG / TAKSIRAN

Lama hari tidak puasa x kadar fidyah x (jumlah tahun tertunda jika mampu)

* isu fiqh tentang tahun tertunda di anjurkan dalam pendapat Imam As-Syafii, akan tetapi tidak dibebankan oleh Imam yang lain.

Contoh:
Lama hari tidak puasa = 25 hari
Kadar fidyah sekali makan = Rp. 12.000
Jumlah tahun tertunda = 3 tahun

Perhitungan jika tidak mampu selama tahun tertunda tersebut:
25 hari x Rp. 12.000 = Rp. 300.000,-

Perhitungan jika mampu selama tahun tertunda tersebut:
25 hari x Rp. 12.000 x 3 tahun = Rp. 900.000,-

Referensi:

https://tarjih.or.id/fidyah-dibayar-sekaligus-dan-fidyah-dengan-uang/

http://www.aisyiyah.or.id/id/syiar/pengajian/cara-membayar-fidyah-seorang-ibu-yang-menyusui.html

https://konsultasisyariah.com/22675-hukum-hutang-puasa-ramadhan-beberapa-tahun-belum-diqadha.html

https://www.liputan6.com/citizen6/read/3904013/cara-membayar-fidyah-serta-takarannya-menurut-islam